Small for Gestational Age & Silver Russell patiëntenvereniging

Vereniging Lid worden Contact Links Disclaimer

Wat voor groeistoornissen zijn er?

Idiopathische kleine gestalte

 Familiair kleine gestalte met normale puberteit

 Familiair kleine gestalte met late puberteit

 Niet-familiair kleine gestalte met normale puberteit

 Niet-familiair kleine gestalte met late puberteit


Primaire groeistoornissen

 Skeletdysplasieën

 Stoornissen in botmetabolisme

 Syndromen; bijvoorbeeld Turner, Prader-Willi, Silver Russel, Noonan

 Intrauteriene groeivertraging met persisterend kleine lengte (SGA)


Secundaire groeistoornissen

 Ondervoeding

 Systemische en metabole stoornissen; hartaandoeningen, longziekten, leverziekten, maag-darmziekten

 Endocriene afwijkingen; groeihormoondeficiëntie, schildklieraandoeningen

 Iatrogeen kleine gestalte; medicatie die groei remmen zijn corticosteroïden, immunosuppressive, cytostatica.

 Psychogeen kleine gestalte