Een website als deze biedt alleen algemene informatie en geen informatie die op individuele patiënten van toepassing is. SGA Platform heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van in deze website vermelde gegevens.


Gebruik en bewaren van gegevens
SGA Platform verzamelt geen persoonsgegevens van gebruikers van deze website. Op een aantal plaatsen op onze website wordt u de gelegenheid geboden vragen of opmerkingen aan ons door te geven. In dit kader wordt u verzocht een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. U bent echter niet verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij om zo goed mogelijk op uw vragen respectievelijk opmerkingen te kunnen reageren. Uw gegevens worden slechts bewaard tot uw vraag of opmerking is afgehandeld.


(Persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven.

Deze internetsite bevat tevens links naar andere sites die niet van SGA Platform zijn. SGA Platform is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze gelinkte internetsites.

DISCLAIMER

Terug naar home in 15 seconden